Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Jan Neggers Beheer B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Gebruik van Informatie
Jan Neggers Beheer B.V. streeft er naar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan wij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

De artikelen en blogs zijn geschreven vanuit persoonlijke ervaring, opleiding of opgedane kennis.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Jan Neggers Beheer B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

Op basis van het verzenden van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Jan Neggers Beheer B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Jan Neggers Beheer B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails tijdig worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Jan Neggers Beheer B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Intellectuele eigendom
Op alle teksten op deze website rust auteursrecht. Het is zonder toestemming niet toegestaan om de teksten te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken.